Sunday, 12 February 2012

seilu-ilu asai..

nda nemu nama asai ku dit..
tapi yg pasti aku ka nybak..
akau sinu..
asai ka labuh ai mata..
nama hal aku..
lelenggau kh aku?
rindu kh aku?
nda nyamai mat asai..

No comments: