Saturday, 4 February 2012

gaga amai ati ku

terkenyit
terkezut..
termitut...
aikkkk...sengapa mai tai sebut ku... haha
mpa pengaga at nya..
yea22... kami bulih pbs tempat diriempu..
amai gaga ati...
akai da apai..
tapi masalh ya nda nemu skul ni ka pilih..
ka milih SK SEDC mukit ngau baing bc diak..
tapi ibuk indai daniel ulih nulung gak legi..
ka ba SK Sentosa ngai ga.. aku nda gak ngelala cigu diak..
akai merinsa mai gak... 
ila ngrunding nya...
amai mh cuti 2 minggu.. kapa kiruh ke nya...
ila meda ya..
huhu

No comments: