Sunday, 17 April 2011

mmmm.... misss himmmrindu mai gik ney...
gik lama ney ka bertemu...
gawai ila bru mda ney..
kadang nesal b ngmbi mktab
b jauh ari ney...
nyabak mh b ditu...
sunyi amai ney...
ka gik bala...
bala nadai mh,,,
nambah gik keningau jauh ri sabah..
bc roi ditu..
ukai gak rapat...
mda roi asai bc ney ditu...
rindu mai gik ney...
nyabak b naip tok ney...
lelenggau mat ke ney.....


rindu mda saat tok ney....

No comments: